Şahsiyet Akademisi Atölyeleri

KAYIT FORMU

Kayıt Durumu

Lütfen öğrenci bilgileri ve iletişim bilgilerinizi giriniz...

Öğrenci Bilgileri

İletişim Bilgileri

Eğitim Bilgileri ve Programa Katılım Sebebi

Fotoğraf


LÜTFEN PROFİL RESMİ YÜKLEYİNİZ

Fotoğraf uzantısı .jpg, .gif veya .png olmalıdır!

Programa kayıt sözleşmesini dikkatli okuduktan sonra kabul ediniz.

Sözleşme

Yukarıda doldurmuş olduğum bilgilerin doğru olduğu ve yanlış verilen bilgilerin tespit edilmesi halinde kaydımın silinmesini kabul ederim.

Öğrenci Şartnamesi

 • 1. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Gençlik ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olan Şahsiyet Akademisi Atölyeleri, genç nesillerin dini ve manevi, akademik, düşünsel, spor, sanat, kültürel ve genel kişisel gelişimine katkı sağlamak için atölye çalışması yapmaktadır.
 • 2. Program erkek öğrencilere yönelik olup, atölyelere başvuru yapan öğrenciler, mülakata tabi tutularak alınacaktır.
 • 3. Programa katılabilmek için İstanbul’da ikamet ediyor ve herhangi bir ortaöğrenim (lise) kurumunda kayıtlı olmak gerekmektedir.
 • 4. Dersler hafta içi her gün 18:00-20:00 saatleri arasında yapılacaktır.
 • 5. Her atölye çalışması en az 10 en fazla 20 kişiyle gerçekleştirilecektir.
 • 6. Kayıt yaptırılan eğitime devam zorunludur. Mazeretli veya mazeretsiz olarak ders saati süresinin 1/5'inden fazla devamsızlık yapan öğrencinin kaydı silinir.
 • 7. Eğitim dönemi sonunda Şahsiyet Akademisi Müdürlüğü tarafından belirlenen ders saatini dolduran ve başarı gösteren her öğrenciye “Katılım Sertifikası” verilir.
 • 8. Öğrenciler Şahsiyet Atölyelerin’den bir eğitim döneminde, en fazla üç farklı programa başvuru yapabilirler. Başvurdukları alanda eğitimleri bittikten sonra farklı bir alanda da eğitim alabilirler.
 • 9. Şahsiyet Akademisi Atölyeleri öğrencilerinin eğitimleri esnasında çekilen/kaydedilen ses/kamera-video/fotoğraf kayıtlarını tanıtım amacıyla Şahsiyet Akademisi bünyesinde her türlü yayın organında ve sosyal medyada kullanma hakkına ayrıca gerekli görüldüğü takdirde Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı kapsamındaki basın organlarıyla paylaşma hakkına sahiptir.
 • 10. Öğrenciler şahsi eşyalarını eğitim merkezlerde bırakmamalıdır. Aksi durumlarda ortaya çıkabilecek kayıplardan kurumumuz sorumluluk kabul etmeyecektir.
 • 11. Program da okuma ve dini ilimler atölyeleri ücretsiz olup (ders kitap ve materyallerinin temini öğrenciye aittir), dil, spor ve gelişim atölyeleri için öğrencilerden asgari gider maliyeti alınacaktır (her ders için yıllık belirlenen ücret farklıdır).
 • 12. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen resmi tatil, ara tatil ve yaz tatillerinde öğrencinin istek ve talebine göre günlük oryantasyon/motivasyon kampları, ara dönem kitap okuma kampları ve yaz döneminde dil gelişim kampları icra edilecektir.
 • 13. Öğrenciler bu şartnamede yer alan tüm beyan/kuralların yanı sıra eğitim merkezlerinde asılı olan her türlü yazılı kurallara ve kendilerine yapılan sözlü bildirimlere uyacaklarını kabul ve beyan ederler.
 • 14. Öğrenciler, atölye eğitimleri ve harici yapılan sosyal etkinliklerde, kamplarda, spor ve harici oyunları yaparken meydana gelebilecek; yaralanma, sakatlanma, risklerden haberdar olduklarını, olası risklerin gerçekleşmesi halinde kendileri veya vekil/murislerinin, Şahsiyet Akademisi Atölyeleri çalışanları, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı yönetimi veya şirket tüzel kişiliği hakkında hukuki veya cezai sorumluluğu yoluna gitmeyeceklerini kabul ve beyan ederler.
 • 15. Yukarıda belirtilen genel kuralları okuduğumu ve bunlara uyacağımı, verdiğim bilgilerin gerçek ve doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığının tespiti halinde Şahsiyet Akademisi Atölyeleri eğitim merkezlerinden istifade etmemin engelleneceğini, beyanında bulunmadığım kronik hastalık ve engel durumundan doğabilecek maddi ve manevi her türlü sonuca katlanacağımı, Şahsiyet Akademisi Müdürlüğünün, Aziz Mahmut Hidayi Vakfı yönetimi ve çalışanlarının hukuki ve cezai sorumluluğu yoluna gitmeyeceğimi gayri kabili rücu şeklinde kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kabul Ediyorum